Geen publieke vieringen en activiteiten tot en met 19 januari 2021

Via deze weg willen we u kort informeren over de maatregelen die de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft genomen, naar aanleiding van de ‘lockdown’, die maandag 14 december jl. is afgekondigd door de Rijksoverheid. Een brief aan de parochianen volgt.

Het Episcopaat heeft besloten dat er geen publieke vieringen of activiteiten mogen plaatsvinden in de parochies tot en met 19 januari 2021. Deze indringende maatregel is nodig om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, een taak waar ook de kerken hun bijdrage aan moeten leveren. De bisschoppen roepen alle gelovigen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van de overheid zo goed mogelijk na te volgen door zo veel mogelijk thuis te blijven.

 

Als parochiegemeenschap kunnen we deze boodschap alleen maar onderschrijven. Zeker de inwoners van onze stad Rotterdam zijn zwaar getroffen door het Coronavirus. We begrijpen heel goed dat het voor u allen zeer pijnlijk zal zijn dat de viering van het hoogfeest van Kerstmis nu geen ‘fysiek’ kerkelijk accent krijgt, maar realiseren ons terdege dat het tegengaan van dit virus alleen kan wanneer iedereen samenwerkt en de overheidsmaatregelen navolgt.

 

In de omgeving van de Paradijskerk was – onder andere door de sluiting van de horeca – al enkele weken zichtbaar dat we ons niet in ‘normale’ situatie bevinden. Het sluiten van ons kerkgebouw voor de publieke eredienst zien we dan ook als teken van solidariteit met allen die in hun onderneming of werk rechtstreeks getroffen worden door de lockdown.

 

Er zullen in ieder geval tot en met 19 januari 2021 geen publieke erediensten plaatsvinden in de Paradijskerk. Voor de mogelijkheid om uitvaarten te houden wachten wij nadere berichtgeving van het Episcopaat af. Ondanks de beperking om samen te komen, vieren we samen verder! Dat doen we door gebruik te maken van verschillende mogelijkheden online. Kijk hiervoor op de pagina vieringen.

 

De missie om Open Kerk te zijn voor de stad, is in deze vreemde tijd misschien nog belangrijker dan ooit tevoren. We hechten er belang aan dat de Open Kerk – als rustpunt in de wijk en als teken van Gods aanwezigheid in de stad – voortgezet kan worden, zij het onder minimale bezetting van personeel en slechts op enkele momenten. Deze worden op de website aangekondigd.

 

De pastoor houdt een telefonisch spreekuur waar u praktische problemen kunt bespreken die u ervaart als gevolg van de pandemie. Ook kunt een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of vervolggesprek. Het spreekuur is op twee momenten:

  • op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur;
  • op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur.

De contactgegevens kunt u vinden op de pagina contact.

 

Laten we samen bidden om uitkomst en het contact vasthouden in deze tijd, ook nu we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten. 

 

Vrede en alle goeds,

namens het kerkbestuur,

pastoor Hans de Rie

 

 

De herderlijke brief van de bisschoppen kunt u hier vinden.