Het koor

Het koor van de Paradijskerk zingt onder leiding van organist Matthijs van der Wilt en speelt in onze vieringen een belangrijke rol. Onze gezongen liturgie is een voortdurende wisselwerking tussen celebrant, koor en gemeente.

Het koor, of een gedeelte daarvan, zingt iedere zondag om 10.00 uur in de eucharistieviering en verleent medewerking aan bijzondere vieringen, zoals op feestdagen. Ook zingt het koor regelmatig bij een huwelijk of uitvaart.

Het koor repeteert elke week op woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de kerk. We beginnen met koffie en daarna repeteren we de muziek. Ben je parochiaan of belangstellende, zing je graag, en vind je het fijn om bij te dragen aan de liturgie? Kom dan eens kijken bij een repetitie, of zing direct mee!

Je hebt geen speciale ervaring nodig om mee te zingen met het koor.

Als je interesse hebt om mee te zingen, kom dan langs op woensdagavond. Of neem contact op met Matthijs van der Wilt (organist).