Open Kerk

Je bent van harte welkom in de Paradijskerk voor het branden van een kaarsje, om even binnen te kijken, om te bidden of voor een moment van rust en verstilling!

De kerkdeuren staan open op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. En natuurlijk tijdens al onze vieringen, zoals wekelijks op zondagochtend om 10.00 uur. In de agenda lees je wanneer de kerk nog meer open is: tijdens vieringen, concerten en andere activiteiten.

Tijdens ‘open kerk’ kun je verstillen en mediteren in onze mooie kerk, een goed gesprek hebben met een vrijwilliger, bidden of een kaarsje opsteken.

Pastoraal gesprek

In de Paradijskerk staan openheid en laagdrempeligheid voorop. De pastoor is makkelijk aanspreekbaar en maakt tijd voor ieder die diens verhaal kwijt wil. Zorgen, problemen, levensvragen, studiekeuze of gewoon een praatje: geen enkel thema is onbespreekbaar! Er is aandacht voor jouen de mensen in je naaste omgeving.

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met pastoor Bruce Rienstra.

Boete en Verzoening (biecht)

Het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht) is een persoonlijk gesprek tussen een priester en een biechteling waarin de gebrokenheid en de verzoening centraal staan. Het kan de vorm hebben van een open gesprek, of een klassieke belijdenis. De kern van dit sacrament is dat Gods vergeving aan ieder wordt aangezegd die erom vraagt. Het persoonlijke gesprek met de priester wordt op een rustige plek in de kerk gehouden.

Als je behoefte hebt aan een biechtgesprek, neem dan contact op met pastoor Bruce Rienstra.

De vrijwilligers die in de kerk aanwezig zijn kunnen je ook in contact brengen met de pastoor of diaconaal werker.