De gemeenschap van „Het Paradijs”

Welkom in de Paradijskerk! Wie je ook bent of waar je ook vandaan komt, hier ben je welkom.

Onze kerk wil ruimte geven in het leven van nu en staat daarom dicht bij de mensen en de wereld van nu. Wij zijn een moderne kerk waar we diversiteit koesteren. De parochie van de Paradijskerk is een afspiegeling van de stad Rotterdam. Geslacht, gender, seksualiteit en sociaal-culturele achtergronden werpen geen drempels op.

Met onze geloofsgemeenschap vieren we iedere zondagochtend de mis in haar traditionele vorm, met een liefdevolle en eigentijdse inhoud. Iedereen is welkom in de mis op zondagochtend.

Wij zijn geroepen om God en onze naaste lief te hebben als onszelf. De brandende kaarsen in onze kerk symboliseren het licht van Gods genade- en liefdevolle toewending naar mensen. Wij laten ons meenemen in die beweging en willen dienstbaar zijn aan onze stad en wereld. Zo zijn we als parochie met diaconale projecten aanwezig in het Oude-Westen van Rotterdam, ook is duurzaamheid een belangrijk thema voor ons.

In onze parochie tref je gelovigen aan uit verschillende tradities. Samen zijn we zoekend naar het mysterie dat wij God noemen.  Als je meer wilt weten over ons, of samen met ons naar het mysterie wilt zoeken, bezoek dan een viering, of kom langs wanneer de kerk open is. De kerk is regelmatig geopend voor culturele activiteiten, met als doel verbinding tussen mensen te bewerkstelligen.

Misschien heb je nog nooit van de Oud-Katholieke Kerk gehoord, deze kerk bestaat al vanaf 1723. Misschien hebben we onze naam niet zo mee, bij oud denken de meeste mensen aan ouderwets en streng. Bij ons als Oud-Katholieke Kerk staat ‘oud’ voor terug naar de oorsprong. Terug naar de puurheid en helderheid van de vroege kerk.

 We begroeten je graag voor het eerst, of opnieuw en ervaar wat thuiskomen in een kerk kan zijn!