Steun de Paradijsparochie

Doneren | Kerkbalans

Jaarlijks wordt in heel het land de actie Kerkbalans gehouden. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor de financiële ondersteuning van de kerken. Ook de Paradijskerk vraagt om uw steun. Naast de gebruikelijke kosten aan het monumentale kerkgebouw, zijn er ook financiële middelen nodig voor het pastoraat, diaconaat en acties en activiteiten in de wijk.

U kunt uw bijdrage overmaken op

ING BankrekeningNL53 INGB 0000 3775 60
Ten name vanOud-Katholieke Gemeente van de HH. Petrus & Paulus, Rotterdam
Onder vermelding vanKerkbalans

ANBI | Belastingvoordeel

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking maakt het de kerk en de daarbij behorende parochies (waaronder de Paradijskerk) en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Van ANB-instellingen wordt transparantie gevraagd rondom beleid en financiën. Op deze pagina lees u meer over het beleid en de financiën van de Paradijskerk. 

Collectes | Delen in het geven

Op zon- en feestdagen wordt er gecollecteerd tijdens de vieringen. Naast het offer van brood en wijn dat naar het altaar gebracht wordt, dragen de aanwezigen hun gaven aan in de collecte. Samen delen we in het geven.

Eerste collecte

DagDoel
Iedere zondagTen behoeve van de ‘kerk’, de opbouw van de geloofsgemeenschap

De eerste collecte is bestemd voor ‘kerk’ en komt ten goede aan de opbouw van de geloofsgemeenschap.

Tweede collecte


DagDoel
1e zondag van de maandEredienst
2e zondag van de maandOnderhoud kerkcomplex
3e zondag van de maandDiaconie
4e zondag van de maandLandelijk doel
5e zondag van de maandBestemming wordt in de viering aangekondigd

Collectemunten | Altijd geld op zak

De parochie geeft collectemunten uit met het logo van de Paradijskerk, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De collectemunten zijn er in twee kleuren:

  • Geel (ter waarde van €1,-)
  • Groen (ter waarde van €2,-)

U kunt zelf kiezen hoeveel collectemunten u wilt bestellen bij de administrateur. De betaling gebeurd via overschrijving. Op deze manier heeft u bewijs voor de fiscus. Na afspraak kunt u de collectemunten vooraf aan de viering afhalen achterin de kerk. Tijdens de erediensten kunt u dan de collectemunten geven in de collecte naar keuze.