Steun de Paradijsparochie

Doneren | Kerkbalans

Jaarlijks wordt in heel het land de actie Kerkbalans gehouden. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor de financiële ondersteuning van de kerken. Ook de Paradijskerk vraagt om uw steun. Naast de gebruikelijke kosten aan het monumentale kerkgebouw, zijn er ook financiële middelen nodig voor het pastoraat, diaconaat en acties en activiteiten in de wijk.

U kunt uw bijdrage overmaken op

ING BankrekeningNL53 INGB 0000 3775 60
Ten name vanOud-Katholieke Gemeente van de HH. Petrus & Paulus, Rotterdam
Onder vermelding vanKerkbalans

ANBI | Belastingvoordeel

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking maakt het de kerk en de daarbij behorende parochies (waaronder de Paradijskerk) en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Van ANB-instellingen wordt transparantie gevraagd rondom beleid en financiën. Op deze pagina lees u meer over het beleid en de financiën van de Paradijskerk.