Algemene informatie

Iedereen is van harte welkom om onze vieringen bij te wonen! Iedere zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering.
Ook is er op de meeste christelijke feestdagen om 10.00 uur een eucharistieviering. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Voor internationale gasten is er een liturgie in het Engels aanwezig. 
EN: For international guests: a steward will greet you and can give you an order of service booklet, which explains what will happen in the service.

In de Paradijskerk krijg je bij de ingang van iemand die je welkom heet een liturgieboekje, dat uitlegt wat er gebeurt in de dienst (programma), en een gezangboek.
In de Oud-Katholieke kerk zingen wij uit het ‘Oud-Katholieke Gezangboek’, soms maken we gebruik van andere liedboeken. De koster deelt dan een bijlage uit bij de liturgie.

De lezingen komen uit het Oud-Katholieke Lectionarium. De lezingen zijn afkomstig uit de NBG vertaling, de Willibrordvertaling en de Oud-Katholieke vertaling van het Nieuwe Testament uit 1953, 

Ben je niet bekend met een katholieke liturgie, laat dan de woorden, muziek en de rust eens tot je komen. Na afloop van de viering is er altijd iemand om mee door te praten. Of om een vraag aan te stellen. Een opvallende karaktertrek van de Oud-Katholieke Kerk is haar verzorgde liturgie: aan de liturgie besteden we veel aandacht en energie. Tegelijkertijd is er veel persoonlijke vrijheid in hoe je de liturgie wilt beleven. Voor de Oud-Katholieke Kerk is de eucharistieviering een van de belangrijkste momenten van het gemeenteleven, het gaat over ontmoeting met elkaar en met God.

De eucharistievieringen zijn tegelijkertijd verstillend: de viering kan ook een moment van bezinning of meditatie zijn. Regelmatig zingt het koor Taizéliederen in een viering. Zo versterken we het meditatieve-karakter.

Na afloop van de viering is er in “De Ark”, het gebouw naast de kerk, koffie en thee en alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Wil je meer weten over de inhoud van de viering? Stel dan je vraag na afloop aan de priester.

Kijk in de agenda voor alle actuele informatie over de komende vieringen.