Oud-Katholiek

Trefwoorden

Katholiek: de Oud-Katholieke Kerk is een katholieke geloofsgemeenschap. Wij delen in het geloof van alle mensen, alle tijden en alle plaatsen. Onze wortels gaan terug naar …

Lees meer

Veelgestelde vragen

Wat is de Oud-Katholieke Kerk? Waar komt die naam vandaan? Wat geloven oud-katholieken? Op deze en andere vragen leest u hier het antwoord.

Lees meer

Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen samenkomen om hun geloof gestalte te geven waarbij zij er op mogen vertrouwen …

Lees meer

Privacy

De Oud-Katholieke Kerk gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden en gastleden. Wij leggen alleen die gegevens vast die nodig zijn om samen …

Lees meer