Week van gebed 2024

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

In de week van gebed voor de eenheid van 21 t/m 28 januari 2024 zijn er op meerdere dagen gebedsmomenten in verschillende kerken in het centrum van Rotterdam. Iedere kerk biedt het gebed aan in de eigen traditie. U bent hierbij van harte welkom.

Christelijke kerken zijn verdeeld in verschillende theologische tradities en culturen. Verbinding met elkaar maken is niet zo gemakkelijk. Maar het kan wel.

Jaarlijks is er de week van gebed voor de eenheid van christenen. Dit jaar is het centrale thema “Heb God lief en je naaste als jezelf” (Lucas 10:25-37). Het is als het ware de grondwet die christenen gemeenschappelijk hebben.

De organisatie van de week van gebed in Rotterdam-Centrum is in handen van het Oecumenisch Laurensberaad. Dit is het overlegorgaan van christelijke kerken in de binnenstad.
In Rotterdam-Centrum gaat de “Kaars van Vrede”, tijdens de week van gebed, van kerk naar kerk.

Zondag 21 januari, 10.30 uur, Maaskant Open Grenzen, Laurenskerk, Grotekerkplein 27
Maandag 22 januari, 17.00 uur, Remonstrantse kerk, Museumpark 3
Dinsdag 23 januari, 17.00 uur, Doopsgezinde Gemeente, Grotekerkplein 5
Woensdag 24 januari, 17.00 uur, Pauluskerk, Mauritsweg 20
Donderdag 25 januari, 17.30 uur, Grieks Orthodoxe kerk, Westzeedijk 333
Vrijdag 26 januari, 17.00 uur, Scots International Church, Schiedamse Singel 2
Zaterdag 27 januari, 17.00 uur, Oud-Katholieke Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25
Zondag 28 januari, 9.30 uur, R.K. Johannesparochie, Het Steiger, Hang 18