Maaltijd ter ere van H.H. Petrus en Paulus – 29 juni 2024

Beste parochianen,
Ter ere van het feest van Petrus en Paulus is er op zaterdag 29 juni de jaarlijkse vismaaltijd in de Ark. U wordt van harte uitgenodigd om aan
deze maaltijd deel te nemen.
Natuurlijk is er veel vis, zoals de gewoonte is en er worden daarnaast diverse vegetarische
gerechten geserveerd.
De maaltijd wordt voorafgegaan door Vespers en begint om 18.00 uur.


Aansluitend vindt de maaltijd plaats met uiteraard ruimte voor een gezellige babbel en een drankje. Streven is dat de avond tot ca. 21.00 uur duurt.
Wilt u zich opgeven als u wilt deelnemen? U hoeft niet aan te geven of u vis of vegetarisch wil eten: er is genoeg voor iedereen. Ook aan
de mensen die glutenvrij eten, wordt gedacht.

Graag uiterlijk maandagavond 25 juni opgeven bij de secretaris: secretaris@paradijskerk.okkn.nl