Geduld en tijd – Pastoor Bruce Rienstra

Een paar mensen zagen een verband tussen mijn preek van 12 mei over geduld en Prediker
3,1-8. Dat was niet mijn bedoeling, maar ze hadden helemaal gelijk. Alles gebeurt op een
bepaalde moment en er zijn goede en slechte momenten. Natuurlijk verkiezen we goede
tijden boven slechte tijden. Er zijn tijden voor actie en er zijn tijden voor geduld. Dit stuk uit
Prediker is erg populair op begrafenissen, zowel in Bijbelse vorm als in de vorm van
rockmuziek. Wist u dat het nummer Turn, Turn, Turn van de Byrds uit 1965 bijna letterlijk uit
Prediker is overgenomen? Een tekst die door koning Salomon zelf is geschreven (met een
beetje hulp van Peter Seeger), het zou dus de oudste rocktekst ter wereld kunnen zijn!


Waarom hierover schrijven? Omdat ik denk dat alles wat ons aan het denken zet over de
Almachtige een goede zaak is, en dat geldt ook voor het rocknummer Turn, Turn, Turn.
Het is goed om positief te zijn en het is goed om realistisch te zijn. Dingen lopen niet altijd
zoals we ze plannen of zoals we ze zouden willen. Dit is niet zomaar willekeurig, maar heeft
veel te maken met hoe dingen georganiseerd zijn en andere factoren waar we geen controle
over hebben. Soms moeten we situaties accepteren zoals ze zijn. Dit is wat ik denk dat deze
passage uit Prediker probeert over te brengen: er zijn tijden van liefde en tijden van haat, van
oorlog en van vrede, van huilen en van lachen, van zoeken en van vinden.
Het gaat om de acceptatie en het leren van deze situaties.


We leiden allemaal complexe levens, de sleutel is om het beste uit ons leven te halen. Geloof
heeft een rol te spelen, het is iets om je aan vast te houden als het ingewikkelde moeilijk
wordt, als verdwaald zijn betekent dat we onszelf moeten vinden. Zolang we ‘onder de
hemel’ en niet ‘in de hemel’ leven, zullen we hulp nodig hebben. We zullen gemeenschappen
om ons heen nodig hebben, vrienden en familie. Wanneer vrienden en familie niet genoeg
zijn, is geloof in iets veel groters dan onszelf nodig.


Ik put troost uit deze passage omdat het me eraan herinnert dat het leven niet alleen
negatief is, maar dat het ook heel positief is. Ik vind ook troost in de rockversie, vanwege de
toegevoegde woorden, Turn, Turn, Turn, soms moeten we ons afkeren van negatieve wegen
om weer positief te worden. Bewust draaien, bewust positief, bewust het goede zien. Zie,
het naaien, het omhelzen, zie het planten en het oogsten, zie de genezing, de liefde en de
vrede.


Seizoenen veranderen, levens veranderen, situaties veranderen.
Blijf geloven, blijf bidden, blijf naar God kijken. In grotere en kleinere dingen, terwijl u nog
‘onder de hemel’ bent, kijk omhoog, waar de belofte en de hoop te zien zijn.

Pastoor Bruce Rienstra