Paradijskerk op Wijdekerk

Wijdekerk is een landelijke organisatie die zich inzet voor queer-personen* in de kerk. Net als Wijdekerk vinden wij dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de kerk. Ongeacht je genderidentiteit of je seksuele oriëntatie. 

In alle Oud-Katholieke Kerken staan alle ambten (priester, diaken en bisschop) open voor alle genderidentiteiten. Ook zegenen we huwelijken en samenlevingsvormen van gelijk en verschillend geslacht (sacrament). Ook is iedereen die gedoopt is welkom om deel te nemen aan de eucharistie, zonder voorbehoud.  

Wijdekerk maakt dit zichtbaar met een landelijke kaart, omdat er helaas ook kerken zijn waar queer-personen niet gelijkwaardig zijn. De Paradijskerk is nu ook vermeldt op deze kaart omdat je bij ons welkom bent zoals je bent. 

Op deze pagina lees je het nieuwsbericht van Wijdekerk over de Paradijskerk als nieuw aangesloten kerk bij Wijdekerk.

*Queer is een overkoepelend begrip voor onder andere homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen.