Vasten als verbetering – Pastoor Bruce

De Veertigdagentijd is begonnen, het is een tijd van vasten, maar er zijn andere
manieren om de Veertigdagentijd te markeren dan alleen vasten.

Laten we eerst naar het vasten kijken. Vasten kan vele vormen aannemen. Het
kan op de klassieke manier, door minder te eten, of door bepaalde dingen niet te
eten. Alcohol, chocolade en vlees zijn veel voorkomende dingen om op te geven.
Sommige mensen geven andere dingen op, zoals vloeken, of autorijden, televisie
kijken, sociale media of… (vul zelf maar in!).

Een andere manier om de vastentijd te markeren, is door iets extra’s te doen. Ook
dit kan vele vormen aannemen. Je kunt besluiten om meer te studeren,
individueel of in een groep. We bieden vijf vastentijd thema-avonden aan, elke
donderdag om 19.30 uur. Sommige mensen besluiten om in de vastentijd aan
goede doelen te geven: de kerk vraagt je deze bijvoorbeeld deze periode om
voedsel in blik en andere benodigdheden mee te nemen, zoals we dat ook in de
advent deden voor “Thuis in West”. Sommige mensen besluiten om meer te
bidden of om regelmatiger in de kerk te zijn. Dit zijn goede dingen om te doen.
Dan is er nog iets anders: je kunt proberen persoonlijke gewoonten te veranderen,
veranderen hoe je reageert op situaties of andere mensen. Meer nadenken in
plaats van alleen maar reageren op situaties.
Met andere woorden, vasten gaat over verbetering, het verbeteren van iemands
gezondheid, het verbeteren van iemands geest, het verbeteren van iemands
relaties. Op al deze manieren verbeteren we ook hoe we met God omgaan, ons
geloof versterken met andere woorden.

Is dit niet wat Christus deed toen hij zijn 40 dagen in de woestijn doorbracht om
zich te verbeteren? Opnieuw zien we in Christus een voorbeeld voor ons allemaal.
Op welke manier je ook besluit de vastentijd in te vullen, zorg ervoor dat het gaat
om verbetering en om dichter bij God te komen. Dit was het doel van Christus en
het zou ook ons doel moeten zijn.
De Veertigdagentijd is begonnen, het is een tijd van vasten, maar er zijn andere
manieren om de Veertigdagentijd te markeren dan alleen vasten.

Laten we eerst naar het vasten kijken. Vasten kan vele vormen aannemen. Het
kan op de klassieke manier, door minder te eten, of door bepaalde dingen niet te
eten. Alcohol, chocolade en vlees zijn veel voorkomende dingen om op te geven.
Sommige mensen geven andere dingen op, zoals vloeken, of autorijden, televisie
kijken, sociale media of… (vul zelf maar in!).

Een andere manier om de vastentijd te markeren, is door iets extra’s te doen. Ook
dit kan vele vormen aannemen. Je kunt besluiten om meer te studeren,
individueel of in een groep. We bieden vijf vastentijd thema-avonden aan, elke
donderdag om 19.30 uur. Sommige mensen besluiten om in de vastentijd aan
goede doelen te geven: de kerk vraagt je deze bijvoorbeeld deze periode om
voedsel in blik en andere benodigdheden mee te nemen, zoals we dat ook in de
advent deden voor “Thuis in West”. Sommige mensen besluiten om meer te
bidden of om regelmatiger in de kerk te zijn. Dit zijn goede dingen om te doen.
Dan is er nog iets anders: je kunt proberen persoonlijke gewoonten te veranderen,
veranderen hoe je reageert op situaties of andere mensen. Meer nadenken in
plaats van alleen maar reageren op situaties.
Met andere woorden, vasten gaat over verbetering, het verbeteren van iemands
gezondheid, het verbeteren van iemands geest, het verbeteren van iemands
relaties. Op al deze manieren verbeteren we ook hoe we met God omgaan, ons
geloof versterken met andere woorden.

Is dit niet wat Christus deed toen hij zijn 40 dagen in de woestijn doorbracht om
zich te verbeteren? Opnieuw zien we in Christus een voorbeeld voor ons allemaal.
Op welke manier je ook besluit de vastentijd in te vullen, zorg ervoor dat het gaat
om verbetering en om dichter bij God te komen. Dit was het doel van Christus en
het zou ook ons doel moeten zijn.

Bruce Rienstra