Vieringen Vastentijd en Pasen 2024

Op Aswoensdag, 14 februari, begint de Vastentijd met een Eucharistieviering om 19.30 uur.

Iedere zondagochtend in de Vastentijd is er om 10.00 uur een eucharistieviering. Ook doordeweeks is de kerk geopend voor een moment van bezinning en bidden. Kijk in de agenda voor alle informatie.

In de Goede Week zijn onderstaande vieringen in de Paradijskerk. Vier met ons mee op weg naar Pasen! Palmpasen, 24 maart: 10.00 uur
Aan het begin van de H. Mis worden de Palmtakjes op het kerkplein gezegend. De bezoekers staan in een kring op het kerkplein en het koor zingt, in processie gaat men van het plein de kerk in.

Witte Donderdag, 28 maart: 19.30 uur
Eucharistieviering

Goede Vrijdag, 29 maart: 15.00 uur

Paaswake (stille zaterdag), 30 maart: 21.00 uur
Traditionele Paaswake, welke buiten op het kerkplein bij het Paasvuur begint.

Pasen, 31 maart: 10.00 uur
Eucharistieviering en doop