Actie Kerkbalans 2024

Bericht vanuit het kerkbestuur:

Januari 2024

Geliefde medeparochianen,

Hierbij de folder van actie kerkbalans, en de vraag om ook met geld bij te dragen aan de
kerk. We zijn een kleine groep gelovigen met veel liefde voor de stad en voor elkaar, met
een prachtige kerk en tegelijkertijd met weinig middelen.
Alles wat we in de kas kunnen stoppen helpt ons verder, al is het een eenmalige gift in de
collecte. En misschien lukt het je, elke maand een bedrag, hoe klein of groot ook, bij te
dragen aan onze kerk. Lees de folder, alsjeblieft, en doe wat je kan.

Namens de pastoor en het kerkbestuur,
Vrede en alle Goeds,

De secretaris,
Gina Hebels

U kunt uw (periodieke) gift overmaken onder vermelding van ‘Kerkbalans’ op NL53INGB0000377560 ten name van Oud-Katholieke Gemeente van de HH. Petrus & Paulus, Rotterdam