Activiteiten Advent – 2023

De adventstijd, een tijd van verwachting en een periode vol activiteiten in de Paradijskerk. Samen op weg naar het hoogfeest van kerst! In dit nieuwsbericht een terugblik op de afgelopen weken, maar ook een vooruitblik op de komende tijd richting kerst.

Doop
Op de tweede adventszondag, tijdens de eucharistieviering, zijn Jennnifer en Zeinabou gedoopt. Zij zijn gedoopt in het midden van hun doopborgen, familie, vrienden en de parochianen.

Adventsactie
In de adventsperiode zamelen wij op iedere zondag lang houdbare voedselproducten in voor mensen in de wijk. Deze producten worden door parochianen en vrijwilligers van Thuis in West bezorgd bij mensen die deze producten hard nodig hebben. Hiermee dragen wij als parochie bij aan een kerstmis, met lekker eten, voor zoveel mogelijk mensen!
Neem op zondag ook je producten mee en geef ze af bij de koster, bij de ingang van de kerk.

In gesprek over het Kerstevangelie
Er zijn nog twee woensdagavonden waarop we in gesprek gaan over het kerstverhaal en de betekenis voor ons en onze wereld. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Kerst op de West-Kruiskade
Op 15 en 16 december viert de wijkraad, de Paradijskerk en andere maatschappelijke organisaties met de buurt kerst op de West-Kruiskade. Kijk in de agenda voor meer informatie!

Meehelpen?
In de tussentijd zijn de voorbereidingen voor de activiteiten rond kerst in volle gang. Wil je praktisch meehelpen, bijvoorbeeld Glühwein inschenken of de kerststal opbouwen? Mail dan Gina Hebels, de secretaris van het kerkbestuur!