Verdiepingsavonden in de VastentijdIn de Vastentijd zijn er op donderdagavonden bijeenkomsten in “De Ark”, de zaal naast de Paradijskerk, met een verdiepend karakter. Het thema dit jaar is: “een frisse kijk op Jezus in het Evvangelie van Johannes”.  De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen.

Aanmelden is niet nodig.

Data: 22 en 29 februari en 7, 14 en 21 maart