Agenda

Verdiepingsavonden in de Vastentijd

In de Vastentijd zijn er op donderdagavonden bijeenkomsten in “De Ark”, de zaal naast de Paradijskerk, met een verdiepend karakter. Het thema dit jaar is: … >>

Open kerk

Kijk voor meer informatie over ‘open kerk’ op deze pagina >>

Open kerk

Kijk voor meer informatie over ‘open kerk’ op deze pagina >>

Eucharistieviering

Vierde zondag van de Veertigdagentijd Voorganger: Pastoor Bruce Rienstra Lezingen: 1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13; Efeziërs 5, 8-14; Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39 Na … >>

Open kerk

Kijk voor meer informatie over ‘open kerk’ op deze pagina >>

Open kerk

Kijk voor meer informatie over ‘open kerk’ op deze pagina >>

Koorrepetitie

Iedere woensdagavond oefent het koor voor de eucharistieviering op zondagochtend onder leiding van organist Matthijs van der Wilt. Sommige gezangen of missen worden extra geoefend … >>

Verdiepingsavonden in de Vastentijd

In de Vastentijd zijn er op donderdagavonden bijeenkomsten in “De Ark”, de zaal naast de Paradijskerk, met een verdiepend karakter. Het thema dit jaar is: … >>

Open kerk

Kijk voor meer informatie over ‘open kerk’ op deze pagina >>

Open kerk

Kijk voor meer informatie over ‘open kerk’ op deze pagina >>