Hervatten van de eredienst vanaf 14 juni a.s.

Het kerkbestuur is verheugd u te kunnen melden dat er vanaf 14 juni a.s. weer zondagsvieringen gehouden kunnen worden in de Paradijskerk. 

 

Protocol en gebruiksplan

Wie in Nederland een samenkomst wil houden, op welke gebied dan ook, moet voor het betreffende gebouw een gebruiksplan hebben, waarin het voor hen geldende protocol is uitgewerkt. Voor de plaatselijke kerken geldt dus dat zij een gebruiksplan moeten hebben, waarin het protocol van het landelijke kerkgenootschap is uitgewerkt. Voor de Paradijskerk geldt het protocol van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De kerkbesturen moeten het gebruiksplan laten goedkeuren door de eigen bisschop, die het plan laat toetsen in het Crisisteam. De aartsbisschop heeft laten weten dat ons gebruiksplan voor het gebruik van de Paradijskerk is goedgekeurd.

 

Aanmelden voor de viering

De anderhalve meter afstand die men moet naleven, betekent ook dat er maar beperkt zitplaatsen beschikbaar zijn. Het protocol van de landelijke kerk schrijft daarom voor dat aanmelden voor de viering verplicht is. De lijst met aanmeldingen is ook van belang bij eventueel contactonderzoek door de GGD. 

Gezien het grote aantal zondagse kerkgangers in de Paradijskerk en het beperkte aantal zitplaatsen, heeft het kerkbestuur helaas moeten besluiten om alleen reguliere kerkgangers toe te laten tot de vieringen. Deze kerkgangers hebben een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe men zich moet aanmelden en aan welke instructies zij zich moeten houden om een veilige samenkomst mogelijk te maken.

 

Vieringen vanaf 14 juni

Op zondag 7 juni a.s. houden we een proefviering om te kijken hoe het is om de maatregelen uit te voeren en om te kijken welke zaken nog extra aandacht vragen. Zo kunnen we de veiligheid op 14 juni en de daaropvolgende vieringen nog beter waarborgen. Voor deze viering is het nog niet mogelijk om u aan te melden. Vanaf zondag 14 juni staan de vieringen open voor reguliere kerkgangers.

 

Open Kerk

Het kerkbestuur heeft een apart gebruiksplan voor de Open Kerk ingediend bij de aartsbisschop, waarin de kerk beperkt opengesteld is voor voorbijgangers en mensen uit de wijk. Zodra hierover meer bekend is laten we dit weten.

 

Pastoraat en diaconie gaan door

Het werk van de pastoor gaat door. Pastoraat en diaconie blijven voor ons als Paradijsparochie in beeld – maar nu via Skype of telefonisch. Als u vragen heeft over hoe de bovengenoemde maatregelen voor u uitpakken, dan kunt u daarover gerust bellen met de pastoor. Ook andere vragen die pastorale aandacht behoeven kunnen nog steeds besproken worden. Schroomt u niet om een beroep te doen op de pastoor met deze vragen, of met praktische problemen die u ondervindt door de Coronacrisis. 

 

Wij hopen dat u allen gezond bent én blijft in deze lastige periode.

 

Vrede en alle goeds!

 

Met vriendelijke groet,

namens het kerkbestuur,

 

pastoor Hans de Rie