Completen

Voor het slapengaan

De Completen is het laatste getijdengebed van de dag, dat vlak voor het slapengaan gebeden wordt. Het kenmerkt zich door een eenvoudige opbouw, dagelijkse herhaling van gebeden en het thema van de teksten is voornamelijk het ‘in vrede slapen’ (waarmee ook op de eeuwige rust gezinspeeld wordt).

 

Opbouw

Ondanks dat de Completen eigenlijk vlak voor het slapengaan gebeden zou moeten worden, is in de Paradijskerk is gekozen om de Completen op wekelijkse basis te bidden op dinsdag om 19.30 uur. (Gedurende de coronapandemie gebeurt dit online op donderdagavond om 21.15 uur, zie vieringen.) Het uitgangspunt hierbij is dat het gebed vrij eenvoudig mee gebeden kan worden omdat de teksten vrijwel altijd gelijk blijven. Dit vraagt weinig inspanning en voorbereiding. Wel wisselen de melodieën van tijd tot tijd. Het Gregoriaans (in Nederlandse vorm) vormt de muzikale basis voor dit aloude gebed.

De opbouw van het gebed is als volgt:

 • Voorbereiding (Schriftlezing en Schuldbelijdenis)
 • Inleiding
 • Hymne
 • Psalmodie (altijd psalm 4, psalm 91 en psalm 134)
 • Korte schriftlezing
 • Meditatieve stilte (± 5 minuten)
 • Responsorium
 • Lofzang van Simeon
 • Slotgebed
 • Zegen(bede)
 • Slotantifoon ter ere van de Moeder Gods
 • Besprenkeling/kruisteken met wijwater