Openingstijden

U bent van harte welkom op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur voor het branden van een kaarsje of om even binnen te kijken.

Vóór de Coronacrisis was u gewend dat de Paradijskerk dagelijks geopend was. Vanwege de Coronamaatregelen is de kerk nu beperkt geopend. Ná de crisis streven we ernaar weer dagelijks open te zijn.

Pastoraal gesprek

In de Paradijskerk staat openheid en laagdrempeligheid voorop. De pastoor is makkelijk aanspreekbaar en maakt tijd voor ieder die zijn verhaal kwijt wil. Zorgen, problemen, levensvragen, studiekeuze of gewoon een praatje; geen enkel thema is onbespreekbaar. Er is aandacht voor u en de mensen in uw naaste omgeving.

Als u behoefte hebt aan een luisterend oor, dan kunt contact opnemen met pastoor Hans de Rie voor een afspraak, ook tijdens de coronapandemie.

Boete en Verzoening (biecht)

Het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht) is een persoonlijk gesprek tussen priester en biechteling waarin de gebrokenheid en de verzoening centraal staan. Het kan de vorm hebben van een open gesprek, of een klassieke belijdenis. De kern van dit sacrament is dat Gods vergeving aan ieder wordt aangezegd die erom vraagt. Het persoonlijk gesprek met de priester wordt op een rustige plek in de kerk gehouden.

Als u behoefte hebt aan een biechtgesprek, dan kunt u contact opnemen met de pastoor Hans de Rie, ook tijdens de coronapandemie.