Internationale Bisschoppenconferentie in Bonn

De afgelopen week kwam de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht (IBC) bijeen in Bonn. 

De IBC begroet de verklaring over de rechtvaardigingsleer van de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-Katholieke Kerk uit 1999, en het oecumenische proces dat daarop gevolgd is. Over het in de oecumene spannende thema ‘huwelijk voor allen’ werden stemmen uit de oosters-orthodoxe en anglicaanse kerken gehoord, en zullen de bisschoppen dit jaar een gezamenlijke herderlijke brief schrijven.

Het was de eerste fysieke zitting die onder voorzitterschap van de aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet, plaatsvond. Naast de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, en andere oud-katholieke bisschoppen, namen ook vertegenwoordigers van kerken waarmee we in gemeenschap staan deel. Daaronder was voor het eerst ook een bisschop uit de Kerk van Zweden.

De week begon met de Meeting of Anglican and Old Catholic Bishops in Continental Europe, waar oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen elkaar ontmoeten en het leven in hun kerken bespreken. Zij bezonnen zich op de actuele situatie in Europa, waarbij niet alleen de fase na covid, maar ook de oorlog in Oekraïne op de agenda stonden.

De volgende IBC zal plaatsvinden van 23 tot en met 28 juni 2023 in Wenen. Het officiële communiqué van de IBC kunt u hier downloaden in het Duits of Engels.

Foto: © 2022 Internationale Oud-Katholieke BisschoppenconferentieV.l.n.r.: Bisschop Robert Innes, Bisschop Antonio Ablon, Bisschop Dirk Jan Schoon, Bisschop Mark Eddington, Aartsbisschop Bernd Wallet, Bisschop Harald Rein, Bisschop Heinz Lederleitner, Bisschop Martin Lind, Bisschop Mike Klusmeyer.

Bron: Oud-Katholieke kerk van Nederland