Nieuwe Coronamaatregelen

Door de nieuwe instructies van de landelijke Oud-Katholieke Kerk tegen de verspreiding van het Coronavirus, gelden in de Paradijskerk vanaf zondag 7 november 2021 de volgende maatregelen:

  1. De basisregels blijven belangrijk: kom niet naar de kerk als u corona-gerelateerde klachten heeft, desinfecteer uw handen bij binnenkomst en hoest/nies in uw elleboog.
  2. De eerder afgesproken ‘gepaste afstand’ die we met elkaar houden, is gewijzigd in ‘anderhalve meter afstand’. U wordt gevraagd hier bijzonder op te letten bij het rondlopen door de kerk, in parochiezaal De Ark en op het kerkplein.
  3. Het dragen van een mondkapje over neus en mond is verplicht. Dit geldt ongeacht welke activiteit er plaatsheeft. Mondkapjes worden gedragen in kerk én zalen, bij het binnengaan, uitgaan en tijdens het rondlopen (dus ook tijdens de communie-uitreiking).
  4. U hoeft zich voorlopig nog niet aan te melden voor de reguliere vieringen, maar u krijgt in de kerk wel ter plekke een eigen plaats aangewezen door het welkomstteam. We vragen u daarom bij de entree te wachten totdat u een plek aangewezen krijgt. 
  5. Het koffiedrinken in parochiezaal De Ark wordt – zolang het kan – als volgt geregeld: binnen in de zaal kunt u alleen zittend koffiedrinken. Als u binnen rondloopt wordt het mondkapje gedragen. Buiten op het plein kunt u staan. Er zullen buiten enkele terrasverwarmers geplaatst worden.

We vertrouwen erop dat u zich aan de maatregelen houdt en spreken elkaar erop aan wanneer dit niet gebeurt.